Aşure günü kaç rekat namaz kılınır? Aşure günü kılınacak namaz, Aşure günü dua ve tesbihleri

admin

Muharrem ayının 10. Gününde idrak edilen bu mübarek günde aşure günü namazı ile ilgili araştrımalar hız kazandı. Bu günün gecesinde yapılacak ibadetlerin büyük önemi bulunurken konuyla ilgili olarak “Aşure günü gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?” şeklinde sorular

AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet’te yer alan bilgilere göre, mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.

1-) Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) ‘dan rivayet edildiğine göre:

“Her kim Aşura gecesinde 4 rekat kılar, her rekatta 1 kere Fatiha, 50 kere İhlas Suresi’ni okursa, 50 sene geçmiş, 50 sene de gelecek günahları bağışlanır ve Allah-u Te’ala onun için Mele-i E’lâ’da (yüksek melek cemaatleri içerisinde) nurdan bir milyon minber bina eder.”

(Kaynak = Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye – Hasen el-Idvi en-Nefehatü’n-Nebeivvye fi’l-vezaifil-aşuriyye – es-Suyiti, el-Le’ali’l-masnu’a – Übnü Arrâk, Tenzihu’ş-şeri’a)

2-) Aişe (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Her kim Aşura gününde veya gecesinde her rekatta Fatiha Suresi ve 3 kere İhlas Suresi okuyarak 100 rekat kılar, namazı bitirdikten sonra 70 kere:[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]der, ardından 70 kere istiğfar eder, daha sonra da 70 kere bana salat ederse, öldüğü zaman Allah-u Te’ala onun kabrini misk ve anberle doldurur.”

(Kaynak = Seyyid Ali Zade, Şerhu Şir’ati’l-İslam)

AŞURE GÜNÜ GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Mübarek gün ve gecelerde, kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur.

Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, dini eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak unutulmamalıdır.

Aşure günü, en az 10 Müslüman’a birer selam veya bir Müslüman’a 10 selam verilir.

Fakir fukara sevindirilir.

Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır.

Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.

Namazdan sonra 100 defa; “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm mine’n-nebiyyine ve’l-mürselin. Salavatü’l-lahi ve selamühu aleyhim ecmain.” denir.

Şayet kuşluk vaktinde namaz kılamayan varsa, öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılabilir.

Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.

Bu namazdan sonra; 70 istiğfar-ı şerif, 70 salavat-ı şerife, 70 defa “La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyil-azıym” denir.

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 time
casino casino siteleri