Hümeze Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Anlamı

admin

Hümeze Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 9 ayettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir.

Mushaftaki sıralamada yüz dördüncü, iniş sırasına göre otuz ikinci sûredir. Kıyâmet sûresinden sonra, Mürselât sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Hümeze Suresi dinle, ezberle

Ebubekir Şatıri’nin muhteşem yorumuyla Hümeze Suresi dinle.

Hümeze Suresi okunuşu

Hümeze Suresi Türkçe okunuşu

Veylül li külli hümezetil lümezeh.

Ellezıcemea malev ve addedeh

Yahsebü enne malehu ahledeh

Kella le yümbezenne fil hutameh

Ve ma edrake mel hutameh

Narullahil mukadeh

Elleti tettaliu alel ef’ideh

İnneha aleyhim mü’sadeh

Fi amedim mümeddedeh

Hümeze Suresi Diyanet meali

﴾1-2﴿

Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplayan ve onu sayıp duran herkesin vay haline!

﴾3﴿

O, malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder.

﴾4﴿

Hayır! Andolsun ki o, hutameye atılacaktır.

﴾5﴿

Nedir o hutame bilir misin?

﴾6﴿

Allah’ın tutuşturulmuş ateşi!

﴾7-9﴿

Uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş!

Hümeze Suresi’nin konusu

Sûrede insanları küçümseme, kusur arama gibi davranışlar eleştirilmekte; servete güvenme ve onu yanlış yolda kullanmanın kişiye ne büyük zararlar getireceği anlatılmaktadır.

    Fatiha Suresi

    Yasin Suresi’nin okunuşu

    Nebe Suresi’nin okunuşu

    Mülk Suresi’nin okunuşu

    Kadir Suresi’nin okunuşu

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 time
casino casino siteleri