Kadir suresi ne zaman indirilmiştir?

admin

Huzurun, rahmetin, muhabbetin ve kardeşliğin olduğu Ramazan ayının gelmesiyle sofralarımız bereketlendi, kalplerimiz neşe doldu. Ramazan ayının içerisinde bulunan Kadir gecesi ile ilgili merak oldukça arttı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? Kadir Gecesinin önemi nedir hangi ibadetler yapılmalıdır? İşte haberimizin detayları sizlerle…

Kadir Gecesinin önemi nedir? O gece ne oldu?

Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Kadir Gecesi ne zamana tekabul eder?

    Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179).

    Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.

2024 Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi bu yıl 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir.

Kadir duasının anlamı, Türkçesi ve Arapçası

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?

Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.

O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Kadir suresi ne zaman inmiştir?

Kadir suresi ya da İnna Enzelna suresi, Mekke döneminde inmiştir.

Mushaftaki sıralamada doksan yedinci, iniş sırasına göre yirmi beşinci sûredir.

Abese sûresinden sonra, Şems sûresinden önce inmiştir.

Kadir nedir, hangi anlama gelir?

Kadir kelimesi, “

azamet

ve

şeref

” anlamına gelmektedir.

Kadir suresi Kuran-ı Kerim’in hangi sayfasında bulunur?

Kadir suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzünde bulunuyor. Kadir suresi, 598. sayfada yer almaktadır.

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 time
casino casino siteleri