Kunut duaları Arapça ve Türkçe okunuşu

admin

Kunut duaları,
vitr namazı
nda okunduğundan öğrenilmesi gereken dualar arasında yer almaktadır. Haberimizde kunut dualarının Arapça ve Türkçe okunuşunu bulabilirsiniz. Ayrıca Rabbena dualarını dinleyip, ezberleyebilirsiniz.

Kunut 1: Allahümme innâ nesteînüke duasının Arapçası

Kunut 1: Allahümme innâ nesteînüke duasının Türkçe okunuşu ve anlamı

  Allâhümme! İnnâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk; venü’minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnîaleyke’l-hayra kullehü neşkuruke, velâ nekfüruk; ve nahleu venetrukü men yefcüruk.

  Allah’ım! Biz Sen’den yardım isteriz. Sen’den günahlarımızın affını isteriz. Bizi doğru yola ilet. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Seni överiz, bütün hayırları Sen’den bilir Sana şükrederiz. Sana nankörlük etmeyiz. Günaha devam eden kişiden uzaklaşır, onları terk ederiz.

Kunut 2: Allahümme iyyâke na’büdü duasının Arapçası

Kunut 2: Allahümme iyyâke na’büdü duası Türkçe okunuşu ve anlamı

Allâhümme! İyyâke na‘büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileykenes‘â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbekebi’l-küffâri mülhık.

Allah’ım biz yalnız Sana ibadet ederiz. Yalnız Senin için namaz kılar ve secde ederiz. Senin rızanı kazanmaya çalışır Senin hizmetinde oluruz. Senin rahmetini ister Senin azabından korkarız. Şüphesiz Senin azabın kafirlere ulaşır.

  Sübhaneke duası

  Ettehiyyatü duası

  Salli ve Barik duaları

  Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları

  Kunut duaları

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 time
casino casino siteleri