Sübhaneke duası okunuşu ve anlamı

admin

Sübhaneke duası

beş vakit namazlarda okunduğundan öğrenilmesi gereken dualar arasında yer almaktadır. Sübhaneke duasının Arapça ve Türkçe okunuşu ve Sübhaneke duası mealini haberimizde bulabilirsiniz.
Türkiye Diyanet İslam Ansikolopedisi’nde yer alan bilgilere göre; Birinci rek‘atta iftitah tekbirinden sonra “

Sübhâneke

” duasını okumak sünnettir. Şâfiîler’e, Ca‘ferîler’e ve Hanbelî mezhebinde bir görüşe göre besmele Fâtiha sûresinden bir âyet sayıldığından besmelenin okunması da kıraat şartının bir parçası olarak gerekli iken Hanefîler’e ve Hanbelîler’de ikinci görüşe göre müstehap, Mâlikîler’e göre ise mekruhtur. Hanefîler’e göre farz namazların ilk iki rek‘atında, diğer namazların her rek‘atında Fâtiha’dan sonra Kur’an’dan kısa bir sûre veya buna denk düşen bir veya birkaç âyet (zamm-ı sûre) okumak vâcip, diğer mezheplere göre sünnetti

Sübhaneke duası Arapça okunuşu

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ﴿﴾ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ﴿﴾ وَتَعَالَى جَدُّكَ ﴿﴾ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

Sübhaneke Türkçe okunuşu

  Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük ) ve lâ ilâhe ğayrük.

Sübhaneke duası dinle, ezberle

Sübhaneke duası meali

Allah’ım! Seni eksik sıfatlardan tenzih eder; seni (layıkıyla) hamd ederek överim. Senin adın ne mübarektir (Senin şanın ne yücedir) Senden başka ilah yoktur.

Namazlarda Sübhâneke okurken “ve celle senâük” kısmı niçin okunmaz?

Namazın başında okunan “Sübhâneke” zikri ile ilgili sahih hadislerde “ve celle senâüke” lafzı yer almamaktadır (Ebû Dâvûd, Salât, 124). Bundan dolayı namazlarda bu cümle okunmaz (Merğînânî, el-Hidâye, I, 315).

Cenaze namazı ise, ölüye dua olduğu için, başka duaların da yapılması mümkün olduğu gibi, “Sübhaneke” zikrine “Allah’ım senin şanın yücedir” anlamındaki “celle senâuke” ifadesi de eklenebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 58; Mehmet Zihnî, Nîmet-i İslam, s. 427). Zira namaz dışında yapılan bazı zikir ve dualarla ilgili rivayetlerde bu ifade yer almaktadır.

Sübhaneke ve Tahiyyat Duası – Diyanet Yaz Kur’an Kursu

  Sübhaneke duası

  Ettahiyyatü duası

  Salli ve Barik duaları

  Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları

  Kunut duaları

  Nazar duası

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 time
casino casino siteleri